Δανεισμός βιβλίων

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, στα διαλείμματα, να έρχονται στη βιβλιοθήκη για να δανειστούν βιβλία. Η επιλογή βιβλίου είναι σοβαρή υπόθεση και την κάνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι. Είναι ενδιαφέρον ότι ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις και πολλές φορές επιλέγουν βιβλία που κάποιος φίλος τους διάβασε προηγουμένως και τους το έχει συστήσει.

©2024 CGS Library resources

Log in with your credentials

Forgot your details?