Η Βιβλιοθήκη μας

Η βιβλιοθήκη μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σχολείου και αποτελεί κομβικό σημείο της σχολικής καθημερινότητας, καθώς συνδέεται οργανικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη φιλοσοφία του CGS. Είναι ανοικτή όλες τις ώρες του πρωινού προγράμματος και εξυπηρετεί τα παιδιά και τους διδάσκοντες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Είναι ένας φιλόξενος χώρος όπου το διάβασμα γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής, είτε για τις σχολικές υποχρεώσεις, είτε για ψυχαγωγία και προσωπική ανάπτυξη. Λειτουργεί ως αναγνωστήριο για μελέτη και έρευνα επιτόπου, καθώς και ως δανειστική, και πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου.

Οι στόχοι της βιβλιοθήκης μας είναι:

 • Να δρα υποστηρικτικά προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου.
 • Να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια στην αναζήτηση της μάθησης: δηλαδή, όχι μόνο να προσφέρει άφθονες και ποικίλες πηγές , αλλά να βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες εντοπισμού, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας.
 • Να τονώσει το ενδιαφέρον και την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο και να τα βοηθήσει, μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ατομικά τους ενδιαφέροντα.

Δραστηριότητες

Εξυπηρετώντας τους στόχους αυτούς, σε μια πολύ δραστήρια καθημερινότητα, η ζωή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Μελέτη, έρευνα ή ελεύθερο διάβασμα.
  Τόσο ομαδικά με την τάξη τους, σε ώρα μαθήματος, όσο και ατομικά, σε ώρα διαλείμματος, τα παιδιά όλων των βαθμίδων μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, να κάνουν εργασίες, να διαβάσουν κάτι που επιλέγουν οι ίδιοι.
 • Δανεισμός:
  Οι μαθητές δανείζονται βιβλία, για χρήση εκτός βιβλιοθήκης. Κάθε μαθητής μπορεί να δανείζεται ένα βιβλίο τη φορά, ελληνικό ή ξενόγλωσσο, για χρονικό διάστημα από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες.
 • Ώρα βιβλιοθήκης:
  Για το Νηπιαγωγείο, καθώς και τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού, υπάρχει ώρα βιβλιοθήκης εντεταγμένη στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. Στην ώρα αυτή τα παιδιά παρακολουθούν ανάγνωση παραμυθιού ή διηγήματος, συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα έρευνας της τάξης τους ή ασχολούνται με ελεύθερο διάβασμα της επιλογής τους.
 • Λέσχη Βιβλιοφάγων:
  Η Λέσχη λειτουργεί σε εθελοντική βάση και αριθμεί περί τα διακόσια μέλη κάθε χρόνο. Τα παιδιά διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, ανάλογα με την τάξη τους, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο και βραβεύονται στο τέλος της χρονιάς στη Γιορτή των Βιβλιοφάγων.
 • Προσανατολισμός στη Βιβλιοθήκη – Σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας:
  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βρίσκουν τις πηγές που χρειάζονται και εξοικειώνονται με την αξιολόγηση, τη χρήση και τη βιβλιογραφική καταγραφή τους. Μαθαίνουν επίσης γιατί και πώς να είναι συνεπείς προς την ακαδημαϊκή εντιμότητα και να αποφεύγουν τη λογοκλοπή.
 • Ερευνητικές εργασίες:
  Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται σειρά ερευνητικών εργασιών: Επιλέγονται τα θέματα, εμπλουτίζεται η σχετική βιβλιογραφία και διαμορφώνονται ερωτήσεις. Οι μαθητές αναζητούν το υλικό τους σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές που τους παρέχονται και το επεξεργάζονται είτε επί τόπου είτε εκτός βιβλιοθήκης.
 • Συναντήσεις:
  Με ανθρώπους των γραμμάτων (συγγραφείς, εικονογράφους, ερευνητές κλπ.), που παρουσιάζουν το έργο τους και συζητούν με τους μαθητές.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα:
  Αξιοποιούνται, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν μουσεία ή άλλοι οργανισμοί, με δραστηριότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διδασκόμενη ύλη.

Υλικό και Εξοπλισμός

Η βιβλιοθήκη ενημερώνεται συστηματικά σχετικά με την τρέχουσα εκδοτική κίνηση και εμπλουτίζεται με το κατάλληλο υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, είναι δε εξοπλισμένη με την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία, διαθέσιμη για χρήση από διδάσκοντες και μαθητές.
Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη μας περιέχει:

 • Περίπου 25.000 βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία για μεγάλους και παιδιά, καθώς και εικονογραφημένα βιβλία για τα μικρά παιδιά), οργανωμένα σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Dewey.
 • Περιοδικά (εκπαιδευτικά, φιλολογικά, θετικών επιστημών, επικαιρότητας κλπ.)
 • Επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνδεδεμένους με εκτυπωτή
 • 20 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές – laptop
 • 30 tablet
 • Monitor, βιντεοπροβολέα και ηχητική εγκατάσταση για εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και προβολή ταινιών, με δυνατότητα ασύρματης και ενσύρματης σύνδεσης στο Internet
 • Αρχείο άρθρων και φωτογραφιών

Επίσης παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα και ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές.

Κανονισμός Βιβλιοθήκης

Για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η βιβλιοθήκη, κομβική έννοια είναι ο σεβασμός: σεβασμός προς το χώρο, προς τα βιβλία, προς τους υπόλοιπους χρήστες και προς τους κανόνες χρήσης, που είναι οι παρακάτω:

 • Η βιβλιοθήκη είναι χώρος ανάγνωσης, εργασίας και μελέτης, απαιτείται λοιπόν συγκέντρωση: προϋπόθεσή της, η ησυχία. Οποιαδήποτε συνομιλία μέσα στο χώρο πρέπει να είναι χαμηλόφωνη.
 • Δεν επιτρέπονται φαγητά και ποτά.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.
 • Οι βιβλιοθηκάριοι είναι στη διάθεση των χρηστών για καθοδήγηση και δανεισμό.
 • Οι μαθητές μπορούν να δανείζονται όσο συχνά θέλουν, ένα βιβλίο κάθε φορά, συνεπώς για να δανειστούν, θα πρέπει να έχουν επιστρέψει το προηγούμενο. Μπορούν να κρατήσουν το βιβλίο για δύο εβδομάδες το πολύ, αν όμως το χρειάζονται για μεγαλύτερο διάστημα, η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί. Το βιβλίο πρέπει να επιστραφεί στην κατάσταση που παραλήφθηκε: σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά δεν δανείζονται, χρησιμοποιούνται μόνο επί τόπου.
 • Τα βιβλία επιστρέφονται στις βιβλιοθηκαρίους και δεν επανατοποθετούνται στα ράφια .
 • Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για έρευνα και σχολικές εργασίες και η εκτύπωση γίνεται μετά από σχετική άδεια. Ρυθμίσεις και επιδιόρθωση υπολογιστών, σε περίπτωση προβλήματος, γίνονται μόνο από τους αρμόδιους.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των βιβλιοθηκαρίων, τόσο ως προς τη χρήση του έντυπου υλικού και των μηχανημάτων της βιβλιοθήκης όσο και ως προς τη συμπεριφορά τους μέσα στο χώρο. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να παραμένουν στη βιβλιοθήκη και θα αντιμετωπίζουν πειθαρχικές ποινές.

Ακαδημαϊκή Εντιμότητα και Λογοκλοπή

Για να βρούμε πληροφορίες για την εργασία μας, αξιοποιούμε υλικό που βρίσκουμε σε πηγές πληροφόρησης, όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, πρακτικά συνεδρίων, ταινίες, συνεντεύξεις, ομιλίες κλπ. Οι πηγές διακρίνονται σε πρωτογενείς ή άμεσες και δευτερογενείς ή έμμεσες. Επιδίωξή μας είναι να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται περισσότερες και ποικίλες πηγές.

Είναι σημαντικό να καταγράφουμε όλες τις πηγές μας σε μια λίστα, που ονομάζεται βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία επιτρέπει σε όποιον διαβάσει την εργασία μας να ανατρέξει στις πηγές για επαλήθευση ή για περισσότερη εμβάθυνση, αποδεικνύει το εύρος της έρευνάς μας, δίνει κύρος στη δουλειά μας. Η σωστή και πλήρης βιβλιογραφική καταγραφή των πηγών μας επιτρέπει στην εργασία μας να χαρακτηρίζεται από ακαδημαϊκή εντιμότητα.

Αντίθετα, το να μην καταγράφουμε τις πηγές μας, είτε από πρόθεση είτε από άγνοια, θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, που ονομάζεται λογοκλοπή (κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας και εργασίας κάποιου άλλου – ας σκεφτούμε και την ετυμολογία της λέξης).

Αναλυτικότερα, λογοκλοπή αποτελεί:

 • Το να παρουσιάσουμε τις ιδέες και την εργασία κάποιου άλλου ως δική μας.
 • Το να συμπεριλάβουμε αυτούσιο κείμενο χωρίς εισαγωγικά και αναφορά πηγής.
 • Το να κάνουμε παράφραση, μετάφραση ή περίληψη κειμένου χωρίς αναφορά πηγής.
 • Το copypaste κειμένων και φωτογραφιών.
 • Το να μην καταγράφουμε με σωστό, ακριβή τρόπο τις πηγές.
 • Ακόμα και το να καταγράφουμε τις πηγές αλλά η εργασία μας να είναι μια συρραφή υλικού, χωρίς να έχουμε δικό μας, πρωτότυπο περιεχόμενο, είναι λάθος. Είναι σημαντικό η εργασία μας να έχει το δικό μας δημιουργικό στίγμα και χαρακτήρα.

Εξαίρεση: αν κάτι αποτελεί κοινή γνώση (πχ. «Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821». Αν όμως γράψω λεπτομερώς για τα γεγονότα της Επανάστασης, πρέπει να καταγράψω τις πηγές μου).

Εννοείται ότι δεν έχουν όλες οι περιπτώσεις λογοκλοπής την ίδια βαρύτητα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και σε εγρήγορση, ώστε να την αποφεύγουμε.

Για να είμαστε λοιπόν ακαδημαϊκά έντιμοι, πρέπει να θυμόμαστε:

 • Αποφεύγουμε το copy-paste!
 • Αν χρειαστεί να μεταφέρουμε κάποιες προτάσεις αυτούσιες, τις βάζουμε σε εισαγωγικά.
 • Παράφραση ή περίληψη δεν σημαίνει να αλλάξουμε ή να παραλείψουμε απλώς κάποιες λέξεις: διαβάζουμε, κατανοούμε και το γράφουμε με τα δικά μας λόγια και ύφος.
 • Μόλις βρούμε μια καλή πηγή, καταγράφουμε τα βιβλιογραφικά στοιχεία της έστω και πρόχειρα, για να μην πελαγώσουμε στο τέλος με πλήθος ανώνυμου υλικού.
 • Και βέβαια, δεν αφήνουμε την εργασία μας για την τελευταία στιγμή, γιατί χρειάζεται χρόνος για την ανακάλυψη, την επιλογή, την αφομοίωση και την καλή αξιοποίηση των πηγών.

Για την καταγραφή της βιβλιογραφίας, το σχολείο μας χρησιμοποιεί το διεθνές πρότυπο MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION).

©2024 CGS Library resources

Log in with your credentials

Forgot your details?