Πληροφοριακή παιδεία στη Βιβλιοθήκη

Πώς ψάχνω σε μια έντυπη και πώς σε μια online εγκυκλοπαίδεια; Τι είναι οι παραπομπές;

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός site? Τι είναι η Boolean αναζήτηση;

Τι είναι το index και τι η σελίδα τίτλου ενός βιβλίου;

Πώς καταγράφω τις πηγές μου και γιατί να το κάνω;

Σ’ αυτές και άλλες πολλές απορίες τους απαντούν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας, στο πλαίσιο των προσεγγίσεων μάθησης του ΜΥΡ.

Στα μαθήματα αυτά το θεωρητικό μέρος συνδυάζεται με την πρακτική εξάσκηση, γιατί ο τι μαθαίνουμε στην πράξη το μαθαίνουμε καλύτερα! Ο κατάλληλος χώρος βέβαια γι’ αυτό είναι η βιβλιοθήκη μας, που διαθέτει πληθώρα πηγών που μπορούν να περιεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν (Εγκυκλοπαίδειες- έντυπες και ηλεκτρονικές-, βιβλία, περιοδικά, Internet κλπ) .

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα διάφορα είδη πηγών, μαθαίνουν να αναζητούν τις πληροφορίες, να τις αξιολογούν, να τις αξιοποιούν και να τις εντάσσουν δημιουργικά στις εργασίες τους. Επίσης μαθαίνουν να αποφεύγουν τη λογοκλοπή και να καταγράφουν βιβλιογραφικά τις πηγές που χρησιμοποίησαν.

©2024 CGS Library resources

Log in with your credentials

Forgot your details?